عزیزان توجه داشته باشید که پشتیبانی فنی فقط در تلگرام آماده برای پاسخ گویی هست و تا جایی که میشه از تماس تلفنی استفاده نکنید