عزیزان توجه داشته باشید که پشتیبانی اپل آیدی تاپ فقط در تلگرام آنلاین هست و پشتیبانی دگ ای جز تلگرام نداریم