جلوگیری از نات اکتیو شدن اپل ایدی

جلوگیری از نات اکتیو شدن اپل ایدی

جلوگیری از نات اکتیو شدن اپل ایدی

خیلی از اپل ایدی ها در ایران نات اکتیو میشن و تو این مطلب در اپل آیدی تاپ میخوایم توضیح بدیم که بعضی از اکانت ها نات اکتیو میشن و برای جلوگیری از نات اکتیو شدن باید چه کرد.

ادامه مطلب جلوگیری از نات اکتیو شدن اپل ایدی