حذف اپل ایدی نات اکتیو از گوشی

حذف اپل ایدی نات اکتیو از گوشی

حذف اپل ایدی نات اکتیو از گوشی

اگه برای شما هم پیش اومده که اکانت اپل ایدی که داشتید نات اکتیو شده و نمیتونید ازش خارج بشید و به مشکل خوردید تا ادامه مطلب حذف اپل ایدی نات اکتیو از گوشی همراه اپل آیدی تاپ باشید.

ادامه مطلب حذف اپل ایدی نات اکتیو از گوشی