حذف و غیر فعال کردن اپل آیدی

حذف و غیر فعال کردن اپل آیدی

حذف و غیر فعال کردن اپل آیدی

شاید شما هم بخواید اپل ایدی که دارید کامل حذف کنید و از اول رو اون ایمیل بسازید برای این کار با آموزش حذف و غیر فعال کردن اپل آیدی در اپل آیدی تاپ همراه باشید که براتون 2 روش رو آماده کردیم.

ادامه مطلب حذف و غیر فعال کردن اپل آیدی